OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci sa pri potvrdení objednávky zaväzuje, že súhlasí so stanovenými obchodnými podmienkami predávajúcim. Vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú záväzné tak pre kupujúceho, ako aj predávajúceho.

2. Objednávanie tovaru

Objednávanie tovaru môže prebehnúť priamo z vášho domova, či už telefonicky, emailom alebo priamo cez elektronický obchod. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v bezchybnom stave , vyhovujúcom daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Podmienka pre platnosť objednávky cez náš elektronický obchod je vyplnenie všetkých potrebných údajov, ktoré sa nachádzajú v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V osobitných, hlavne cenovo vyšších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky, a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať, alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktov,poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3. Potvrdenie objednávky

Objednávka cez elektronický obchod bude potvrdená do 24 hodín emailom alebo telefonicky. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

4. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Vašu objednávku môžete do 24 hodín zrušiť buď telefonicky alebo e-mailom a to bez udania dôvodu vrátenia. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. Od zmluvy môžte odpstúpiť do 14 pracovných dní od jej uzavretia, respektíve od prevzatia tovaru.

5. Poštovné a balné

Vami objednaný tovar zašleme poštou, u väčších zásielok expresným poštovým kuriérom. Cena poštovného sa môže líšiť i podľa váhy objednaného tovaru. Pri objednávke presahujúcej sumu 50€ je poštovné zdarma platí pre objednávky zrealizované cez náš internetový obhcod, nie pre nákup cez zľavové portály.

6. Dodacia doba

Dodacia lehota je od 2 – 14 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že Vami objednávaný tovar nieje skladom, budeme Vás v čo najkratšom čase informovať.

7. Reklamácie a záruka

Reklamáciu tovaru vyriešime k Vašej spokojnosti a to individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadne chyby alebo nedostatky. Chyby na tovare je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu v deň prevzatia tovaru. Za prípadné poškodenie tovaru spôsobené prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby.

Záruka sa nevzťahuje na :

a. chyby spôsobené bežným používaním

b. nesprávnym použitím výrobku

c. nesprávnym skladovaním

d. nadmerným opotrebovaním alebo mechanickým poškodením

Postup pri reklamácii:

1. Informujte Nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne.

2. Tovar zašlite ako doporučený a poistený balík ( nie na dobierku ) na našu adresu.

3. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu, a tel. kontakt.

4. Priložte záručný list a doklad o nadobudnutí a reklamovaného tovaru v našom obchode.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru našou firmou. Po reklamácii budete informovaný emailom o odoslaní tovaru.

Kontrolný orgán: Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 08001 Prešov.

8. Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto osobné údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu. Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás, a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Internetový obchod www.stolmaj.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 428 / 2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

9. Spôsob platby

Na dobierku – za tovar zaplatíte pri dodávke na pošte.

Kuriérom – pri prevzatí tovaru.